Prace gospodarcze

PRACE GOSPODARCZE W SEZONIE 2019/2020

L.P. Zakres prac Liczna dniówek lub godzin Uwagi łowczego
1 wykonanie i postawienie ambony z materiału własnego 12 dniówek Wymiary i lokalizacja w uzgodnieniu z łowczym
2 wykonanie i postawienie paśnika z materiału własnego 12 dniówek Wymiary i lokalizacja w uzgodnieniu z łowczym
3 wykonanie wysiadki przenośnej z materiału własnego 6 dniówek Wymiary i lokalizacja w uzgodnieniu z łowczym
4 Naprawa i zamontowanie elementów urządzeń łowieckich w zależności od nakładu pracy
5 Prace polne w zależności od nakładu pracy
6 Izolowanie wełną mineralną budynku domku myśliwskiego w zależności od nakładu pracy
7 Uszczelnianie okien i ewentualna wymiana szyb w domku myśliwskim w zależności od nakładu pracy
8 Rozwożenie wysiadek w zależności od nakładu pracy
9 Cięcie i układanie drewna na opał, ewentualne rąbanie klocków w zależności od nakładu pracy
10 Rozwożenie karmy, soli w zależności od nakładu pracy

Dopuszcza się wykonanie innych prac po konsultacji i akceptacji łowczego.